Glaciator's Empire
Pazurowy Kopacz
Pazurkopa.JPG
Set
Numer 8959
Części 197
Rok 2009
Figurki
Power Miners 1
Skalne Potwory 1

Pazuowy Kopacz lub Jednostka numer 4 - To pojazd górników. Został stworzony, by łapać i odsuwać kamienie lub też je kruszyć. Jako set został wydany w styczniu i zawierał Rexa i Sulfurixa. Dzięki mechanizmom w pojeździe można ruszać ,,ramionami" Kopacza.

Rex w Pazurowym Kopaczu.